MEGÁLLAPODÁS


Jelen megállapodás a NYUUZ.HU tulajdonosa és a NYUUZ.HU kategória szerkesztője között az alábbi feltételek mellett létrejött megállapodást tartalmazza.

A Megbízott köteles a jelen megállapodás tárgyát képező NYUUZ.HU oldalt alkategóriáját szerkeszteni és karbantartani a jelen megállapodásban rögzített feltételek szerint. A jelen megállapodás és a frissítési alapelvek közötti eltérés esetén a jelen megállapodás az irányadó.

A Megbízott a jelen megállapodás megkötését követően e-mail üzenetben a választott felhasználói nevet és jelszavat megkapja, amelynek segítségével hozzáférhet az választott kategória szerkesztéséhez (amennyiben még nem regisztrált szerkesztő) használandó admin rendszerhez.

A Megbízott minden tőle elvárhatót elkövet annak biztosítása érdekében, hogy a kategória oldal ne tartalmazzon olyan információt és olyan tartalomra mutató linket, valamint képi megjelenést, amely valamely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet személyhez fűződő jogait sértené. E tilalmak megszegése esetén a Megbízott köteles az adott kifogásolható tartalmat (ajánlót) haladéktalanul eltávolítani illetve megszüntetni.

A Megbízott a kategória oldalnak köteles olyan nevet választani, amely nem sérti semmilyen természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet személyhez fűződő jogait.

A Megbízott vállalja, hogy az általa karbantartott kategória oldalt az általa hozzáférhető admin rendszeren keresztül frissíti illetve tartja karban és semmilyen más formában nem változtatja meg az oldal forráskódját, kinézetét.

A Megbízott vállalja, hogy az általa karbantartott kategória oldal a NYUUZ.HU által elhelyezett különböző reklámkampányok hirdetéseit (bannerek, kiemelt linkek, egyéb hirdetési formák) nem távolítja el, azokat nem módosítja, pozíciójukon, elhelyezkedésükön nem változtat.

A NYUUZ.HU nem vállal kötelezettséget a kategória oldal rendszeres figyelésére, ugyanakkor tudomásszerzés esetén jogosult a Megbízott e-mailben történő egyidejű értesítése mellett, bármely információt eltávolítani a szerkesztett kategória oldalról, vagy a szerkesztett kategória oldal elérhetőségét ideiglenesen megszüntetni, vagy a szerkesztett kategória oldalt eltávolítani.

Amennyiben a Megbízott már üzemeltet más NYUUZ.HU-hoz hasonló blogrendszert, köteles a jelen megállapodás megkötése előtt tájékoztatni a NYUUZ.HU-t.

A NYUUZ.HU és a többi NYUUZ.HU-tól független hasonló linkgyűjteményt illetve tartalmat, a vonatkozó dokumentációval együtt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt) 61. §-a értelmében olyan gyűjteményes műnek minősülő adatbázisnak minősül, amelyre nézve a szerzői jogok összessége és a Szjt. 84/A. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott jogok az adatbázis előállítóját illetik meg.

A Megbízott az alábbiakat kell, hogy vállalja az adott NYUUZ.HU kategória oldal indításához:

Kizárás jár a következők miatt:

Budapest, 2005. június 30.